☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 16.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyczerpaniu środków finansowych w trybie małych grantów

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 11 kwietnia br. dotyczącego naboru wniosków organizacji pozarządowych w trybie małych grantów na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w 2011 r. oraz Uchwały Nr 925/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. zlecającej zadanie publiczne w trybie pozakonkursowym, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o wyczerpaniu środków finansowych przeznaczonych w roku bieżącym na tryb pozakonkursowy w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

Rodzaj zadania publicznego (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadania publicznego
Tytuł zadania publicznego
Klasyfikacja budżetowa
Planowane
środki w roku 2011 w trybie małych grantów (w zł)
Przyznana
dotacja w roku 2011 w trybie małych grantów (w zł)
Promocja zatrudnienia i aktywizacja
zawodowa
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Dział 853, rozdział 85395
10 000,00
10 000,00

 W związku z powyższym, nabór w trybie małych grantów na realizację w zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku zostaje zamknięty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2011-08-08 12:19:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2015-06-12 10:26:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1190476