Inspektor Ochrony Danych - zadania/kontakt

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Pani Joanna Konieczna – Koperska.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez email ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2018-05-25 14:40:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2018-12-18 15:04:27)