Wyniki kontroli

Organ kontroli: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Nazwa kontrolowanego podmiotu: Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
Nazwa programu operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014?2020
Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-0148/18
Numer zamówienia: Zamówienie z dnia 27.07.2020 r.
Wynik kontroli: W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.


Wynik kontroli PZP w ramach WRPO nr RPWP.06.01.00-30-0022/19 (.docx)

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2021-05-20 12:05:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2021-09-02 10:40:10)