☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
herb wojewodztwa wielkopolskiego

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawy prawne

  UCHWALA NR XXVI/391/2000
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 10 lipca 2000 r. 

w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

 Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 r. nr 91 poz. 576 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 roku nr 155 poz. 1014 z późno zm.) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 roku nr 25 poz. 128 z późno zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

§ 1

 1. Tworzy się z dniem 1 sierpnia 2000 roku jednostkę budżetową pod nazwą „Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu”.

 2. Wymieniona w ust. 1 jednostka budżetowa będzie realizowała zadania samorządu Województwa Wielkopolskiego wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 roku nr 25 poz. 128 z późn. zm.). 

§2

 Jednostka budżetowa określona w § 1 z dniem utworzenia:

 1) przejmie mienie oraz w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy wchodzącego dotychczas w skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 2) przejmie inne mienie niezbędne do wykonywania swoich zadań. 

§ 3

 Zarząd Województwa Wielkopolskiego:

 1) przekaże jednostce budżetowej mienie określone w § 2

 2) nada statut utworzonemu niniejszą uchwałą Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu. 

§4

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:
Monika Figacz
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2003-07-21 11:48:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2003-07-21 11:50:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 574864