☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
herb wojewodztwa wielkopolskiego

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenia nieprawidłowości

Zgłoszenia nieprawidłowości dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, w szczególności:

  1. za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres:  sygnalista@wup.poznan.pl
    W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji zalecane jest zaszyfrowanie przesyłanych  plików.  Szyfr  do  pliku  należy  przekazać  pracownikowi innym kanałem komunikacji, tj. np. osobiście  lub telefonicznie;
  2. w formie listownej na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości", „Pracownik ds. przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach – do rąk własnych";
  3. osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem pracownika ds. przyjmowania zgłoszeń (nr tel. 846-38-73), który dokumentuje zgłoszenie w formie formularza zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1.1 do Regulaminu. Formularz zostaje podpisany przez przyjmującego zgłoszenie; dodatkowo w przypadku zgłoszeń telefonicznych lub osobistych, pracownik ds. przyjmowania zgłoszeń w potwierdzeniu zgłoszenia wskazuje na istotne elementy zgłoszenia  (dotyczy zgłoszeń ze wskazanym adresem, na który należy wysłać potwierdzenie; 
  4. poprzez formularz zgłoszenia umieszczony w zakładce pn. Zgłaszanie naruszeń na stronie internetowej Urzędu lub w Biuletynie Informacji Publicznej;
  5. poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu. Koperta powinna być odpowiednio opisana np. „zgłoszenie nieprawidłowości", „Pracownik ds. przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach – do rąk własnych". Skrzynka opróżniana jest systematycznie, przynajmniej raz dziennie. 

Zgłoszenie może mieć charakter:

  1. jawny – umożliwiający identyfikację zgłaszającego;
  2. anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

Formularz zgłoszeń (Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 21 KB)

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2022-11-24 11:12:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2022-11-24 11:15:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 574864